Kam po informacije

0
1883

 V trudu za lastno zdravje veliko vlogo igra tudi naše znanje.  S čim si lahko pomagamo?  Na koga se lahko obrnemo po pomoč? Kje so zapisane naše pravice?

V prvi vrsti si moramo sami pri sebi zastaviti jasne cilje. Kaj si želimo? Kaj potrebujemo za izpolnitev svojih želja? Kaj lahko pričakujemo od drugih? Kdo nam pri tem vse lahko pomaga? Kaj lahko pričakujemo od zdravstva?

V Sloveniji je 13 pravnih zastopnikov pacientovih pravic. Njihova pomoč  – svetovanje je brezplačno. Dostopni so nam tako po telefonu, preko e- pošte in tudi osebno. Lahko se obrnemo na katerega koli zastopnika, ne glede na regijo  (glej povezavo).

Iskanje pomoči, informacij ne pomeni, da se nad nekom pritožujemo, da koga obtožujemo. Lahko najdemo le pravo pot, ki je za nas koristna.

PRISTOJNOSTI IN NALOGE ZASTOPNIKA

Osnovna naloga zastopnika je, da daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi na področjih uveljavljanja pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Kdo se lahko obrne na zastopnika?

Na zastopnika se lahko obrne vsak uporabnik zdravstvenih storitev pri katerem koli izvajalcu zdravstvenih storitev in vsakdo, ki potrebuje osnovne informacije, strokovno pomoč ali konkretne usmeritve.

Kdaj se lahko obrnem na zastopnika?

Na zastopnika se lahko obrnete vedno, kadar potrebujete nasvet, pomoč ali zastopanje. Ko se srečate s problemom, ki se nanaša na katero koli od pacientovih pravic določenih v Zakonu o pacientovih pravicah.

Zastopnik vam lahko pomaga tako, da:

  • vam na primeren način svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem in kadar vam te kršene,
  • vam poda konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in predlaga možne rešitve,
  • ponudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po Zakonu o pacientovih pravicah,
  • za vas opravlja potrebne poizvedbe v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvenih storitev,
  • vas napoti na pristojno pravno ali fizično osebo ali na pristojni državni organ,
  • v okviru vašega pooblastila vlaga pravna sredstva in daje predloge, pojasnila in druge izjave v vašem imenu in v vašo korist za hitro in uspešno razrešitev spora.

Delo zastopnika je pomembno in odgovorno, saj lahko na izvajalce kadar koli naslovi predloge, mnenja, kritike ali priporočila, ki so jih ti dolžni obravnavati in nanje v roku, ki ga določi zastopnik, odgovoriti.

VIR: http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/pacientove_pravice/zastopniki_pacientovih_pravic/pristojnosti_in_naloge_zastopnika/

Koristne povezave:

Zastopniki pacientovih pravic: http://www.nijz.si/sl/zastopniki-pacientovih-pravic

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/pacientove_pravice/zastopniki_pacientovih_pravic/

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/pacientove_pravice/zastopniki_pacientovih_pravic/pristojnosti_in_naloge_zastopnika/

Nacionalni inštitut za javno zdravje: http://www.nijz.si/

Zakon o pacientovih pravicah: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?stevilka=455&urlid=200815

https://www.gvzalozba.si/knjige/zakon-o-pacientovih-pravicah-s-komentarjem

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije:  http://www.zzzs.si/

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju : http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200420&stevilka=872

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213

https://zakonodaja.com/zakon/zzvzz/23-clen-pravice-do-zdravstvenih-storitev

Ustava RS: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/21387-21388-1-PB.htm

Zdraviliško zdravljenje:  https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/pravice_zdravstvenih_storitev/pravice_zdravilisko_zdravljenje/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizQx8HT08DQw9LPyc3Aw8jYMtPD0DLQ0Ngg31C7IdFQHu-Oh3/

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3562

 Literatura:

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) s komentarjem / [avtorji Jože Balažic … [et al.] ; strokovni urednik Damjan Korošec ; stvarno kazalo Damjan Korošec]