Osebna asistenca

0
1057

S 1.1.2019 je stopil v veljavo zakon o osebni asistenci.Vlogo se vloži na Centru za socialno delo. Za osebno asistenco lahko zaprosijo osebe mlajše od 65.let. Pridobljena pravica ostane tudi po 65.letu. Komisija obišče pacienta na domu in poda mnenje. Vloga je uspešna v kolikor se pridobi vsaj 30.ur tedensko.

“Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene konkretnim potrebam posameznega uporabnika, njegovim  sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram.Osebno asistenco kot nepridobitno dejavnost lahko izvajajo nevladne organizacije, zavodi, društva in samostojni podjetniki na podlagi odločbe ministrstva. Pravico do osebne asistence in način njenega uveljavljanja urejata Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18) in Pravilnik o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 57/18).” (vir: https://data.si/blog/2019/01/28/osebna-asistenca/ 7.8.2019) 

Po pridobitvi odločbe je potrebno poiskati izvajalca in se z njim dogovoriti o obsegu uslug.

KOMENTARJI

Prosimo vnesite svoj komentar!
Ime: