Doma Pisma - klepet Klepet z zdravnikom

Klepet z zdravnikom

Kratek opis

Nevrolog je zdravnik s specializacijo iz nevrologije, vede o živčnem sistemu, živčnih boleznih in o njihovem zdravljenju.
Kaj delavec običajno dela

Nevrolog je zdravnik s specializacijo iz nevrologije, vede o živčnem sistemu, živčnih boleznih in o njihovem zdravljenju. Dela lahko kot zasebnik in tedaj opravlja pretežno ambulantno delo. To so predvsem nevrološki pregledi pacientov, ki jih bodisi pošlje na pregled zdravniku splošne medicine – izbranemu zdravniku ali specialistu druge stroke. Običajno opravi še katero od preiskav, npr. elektromiografijo (EMG) ali elektroencefalografijo (EEG). Nevrolog, ki dela v bolnišnici ali na nevrološki kliniki, ima v rednem delovnem času vsaj en delovni dan v tednu namenjen delu v redni ambulanti, kjer pregleduje bolnike, jih napoti na dodatne preiskave ali jim svetuje o primernem načinu življenja in zdravljenja. Ker je večina nevroloških bolezni kronična, svoje bolnike spremlja z rednimi kontrolnimi pregledi v ambulanti.

Dela tudi v nujni nevrološki ambulanti, kjer obravnava nujne primere in jih po potrebi pošlje na preiskave, na opazovanje ali jih sprejme na oddelek. Dela tudi kot sobni zdravnik na nevrološkem oddelku oziroma na nevrološki kliniki, kjer obravnava ležeče, hospitalizirane bolnike in opravlja nekatere preiskave, kot na primer lumbalno punkcijo. Pri tem načrtuje preiskave za postavitev pravilne diagnoze in se po potrebi posvetuje z drugimi specialisti, npr. kardiologom, psihiatrom in infektologom. Obenem predpisuje redno zdravljenje, načrtuje in se dogovarja za zdravljenje izven klinike, npr. za operacije z nevrokirurgom, za zdravljenje z onkologom in za nadaljevanje rehabilitacije s fiziatrom. Skupaj s strokovnjaki tima za nevro-rehabilitacijo načrtuje in spremlja napredovanje rehabilitacijskega procesa pri svojih bolnikih.

Prav tako sodeluje s svojci in socialno službo, da uskladijo možnosti za nadaljnje zdravljenje na domu, v bolnišnici ali za sprejem v dom starejših. Na nevrološki kliniki sodeluje v dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju zdravnikov kot njihov neposredni mentor. Uči jih tehnik nevroloških preiskav, za njihovo izvajanje pa je potrebno veliko praktičnih vaj in izkušenj. Klinični nevrolog se praviloma še dodatno usposablja. Ukvarja se z raziskovalnim delom, ki ga sprva zaključi z izdelavo magistrskega dela in pozneje doktorske disertacije. Tema teh raziskav je usmerjena v eno od subspecialnosti, s katerimi se nevrolog v praksi ukvarja in se zanjo usposablja doma in v tujini. Pridobljena znanja uporablja pri delu v specialističnih ambulantah, npr. v ambulanti za multiplo sklerozo, za glavobole ali za bolnike z epilepsijo. Nevrolog opravlja tudi t.i. konzilarno službo, to so pregledi bolnikov na drugih oddelkih bolnišnice oziroma na drugih klinikah, ki potrebujejo pregled in mnenje nevrologa. Poleg rednega dela v dežurni službi, kjer skrbi za bolnike na oddelku, opravlja preglede in sprejema paciente, ki so poslani na nujni pregled oziroma za nujni sprejem.

Klepet z zdravnikom

Spoštovani gospod zdravnik. Sem 60-letni bolnik s petletnim stažem. Pred enim letom in pol mi je bil ob slikanju PCA postavljen celo sum na možnost MSA oblike Parkinsonove bolezni. Ob postavitvi diagnoze (pred 5. leti)...